01.09.2015

Zwroty towarów zamówionych przez Internet – możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o wartość zwróconego towaru

Zapewne każdy z Was wie, że dokonując zakupów przez Internet konsumenci mają prawo zwrotu zakupionych towarów. Zazwyczaj jest to okres 14 dni, czasem sprzedawca wydłuża nawet do 30 lub 90 dni. Zasady obowiązujące przy zwrotach w każdym przypadku wyglądają zazwyczaj jednakowo. 

W zgodzie z art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta “Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 zwolnienie z obowiązku zwrotu dodatkowych kosztów dostarczenia rzeczy, art. 34 zwrot rzeczy po odstąpieniu od umowy ust. 2 i art. 35 zapłata za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.” 

Po zgłoszeniu zwrotu towaru na stronie sprzedawcy lub za pomocą e-mail, w większości przypadków należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wypisując wszystkie niezbędne treści i odesłać towar do sprzedawcy lub oddać w wybranym sklepie.  

Jeśli wyślemy zwrot za pomocą operatora pocztowego lub kuriera – sprzedawca sporządza jednostronny protokół zwrotu opierając się na załączonym oświadczeniu. W takim przypadku nie ma podpisu zwracającego na oświadczeniu, ale zwrot jest tak samo ważny. 

W przypadku zwrotu towaru w sklepie, sprzedawca sporządza protokół zwrotu razem z nami, zatwierdzając go podpisami obu stron. 

Przyjmując zwrot, sprzedawca ma obowiązek zrobienia korekty zakupionego towaru i dodania go z powrotem na stan magazynowy. Jeśli tego dokona, przysługuje mu możliwość skorzystania z obniżenia podstawy opodatkowania o wartość towaru po dotrzymaniu dwóch obowiązków: 

  1. Musi posiadać pełną dokumentację, która potwierdzać będzie zakup jak i zwrot danego towaru;
  2. Musi sporządzić jednostronny protokół zwrotu i dołączyć do pełnej dokumentacji. 

Jeśli sprzedawca nie będzie posiadał chociaż jednego dokumentu, nie będzie mógł skorzystać z obniżenia podstawy opodatkowania. Musi mieć wszystkie dokumenty, nawet bez podpisu kupującego/zwracającego. 


Zadzwoń teraz tel. +48 603 920 427