01.12.2019

Opłaty recyklingowe za torebki foliowe – zmiany od 1 stycznia 2020

Torebki foliowe podlegają w Polsce opłacie. 1 stycznia 2020 roku obowiązkowo wszyscy sprzedawcy muszą prowadzić rejestr w formie elektronicznej lub papierowej zakupionych i sprzedanych toreb z tworzywa sztucznego. Marszałek województwa powinien mieć wgląd do rejestru.  

Jakie zmiany weszły z początkiem roku 2020? 

Opłatę recyklingową opłacamy do 15 dnia miesiąca następnego po kwartale, w którym opłata została pobrana (czyli 15 kwietnia 2020 minął pierwszy termin opłaty, kolejny będzie do 15 lipca). Opłata musi zostać uiszczona na odpowiednie konto bankowe przynależne do miejsca prowadzenia działalności. Konto to musi być założone przez Urząd Marszałkowski. 

Sprzedawca ma obowiązek umieszczania na paragonie opłaty pobieranej za torebki foliowe. Adekwatnie do ilości pobranych toreb przez kupującego. Dzięki umieszczaniu tej informacji na paragonie, będzie on mógł w szybki sposób wyliczyć i podsumować opłatę recyklingową, którą musi opłacić. 

Za co pobierana jest opata recyklingowa? 

Wszystkie torebki foliowe z uchwytami lub bez nich, powyżej 15 mikrometrów podlegają obowiązkowej opłacie. Opłata recyklingowa wynosi 20 groszy za 1 sztukę torby z tworzywa sztucznego.  

Sprzedawca może doliczyć do tego dodatkową opłatę w swoim sklepie. 

Nie podlegają opłacie torebki foliowe poniżej 15 mikrometrów, które zazwyczaj wykorzystuje się do pakowania żywności, owoców czy warzyw.


Zadzwoń teraz tel. +48 603 920 427