10.03.2017

Czy wiesz, że przy masowej wysyłce e-korespondencji należy chronić dane adresatów!

Dokonując masowej wysyłki jednobrzmiącej korespondencji na adresy poczty elektronicznej różnych osób, nie wolno udostępniać listy mailingowej zawierającej dane osobowe pozostałych adresatów takiej wiadomości. Ustawa o ochronie danych osobowych zobowiązuje bowiem każdego administratora danych do ochrony danych, które wykorzystuje, w tym do zapewnienia, by nie zostały one udostępnione osobom nieupoważnionym. W przypadku wysyłania korespondencji do większej liczby osób należy więc dbać o to, aby osoba, do której skierowana jest tego typu korespondencja, nie miała możliwości zapoznawania się z danymi pozostałych adresatów wiadomości, nie tylko ich imionami i nazwiskami, ale również adresami e-mail. GIODO przypomina, że ponieważ w niektórych sytuacjach adres poczty e-mail może być uznany za daną osobową, należy go traktować z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.
https://news.giodo.gov.pl/wyslane/index.php?id=216


Zadzwoń teraz tel. +48 603 920 427