16.12.2020

zmiana przepisów od 01.01.2021r., nowy typ transakcji z przedsiębiorcą uprzywilejowanym na prawach konsumenta

Od stycznia 2021 pojawia się nowy typ Klienta – przedsiębiorca (jednoosobowa działalność) uprzywilejowany na prawach konsumenta, dokonujący transakcję bez znamion jej charakteru zawodowego,
taki Klient nabędzie następujące prawa:
– prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni i możliwość odstąpienia od umowy w ciągu roku jeśli skutecznie nie zostanie poinformowany o swoich prawach;
– roczne domniemanie istnienia wady;
– 14-dniowy brak odpowiedzi na reklamację będzie skutkował automatycznym jej uznaniem;
– roszczenie do poprzedniego sprzedawcy, roszczenie takie ma sprzedawca który uwzględnił roszczenie Klienta w ramach rękojmi;
– 2-letnia rękojmia za wady prawne i fizyczne;
– takiego przedsiębiorcę dotyczą konsekwencje wynikające ze stosowania klauzul niedozwolonych, które dotychczas dotyczyły tylko konsumenta.

Dokumenty, które będzie należało zaktualizować to w szczególności:

– regulaminy sklepów i serwisów;
– regulaminów sprzedaży na allegro jeśli taki dodatkowy dokument stosujemy;
– zastosowania dodatkowych zgód w ścieżkach zakupu;
– pouczeń o możliwości odstąpienia od umowy;
– wzoru odstąpienia od umowy;




Zadzwoń teraz tel. +48 603 920 427