02.06.2019

Kilka słów o założeniu fundacji

Fundacja jest to organizacja pozarządowa, która powołana jest do celów społecznych.  

Wszystkie fundacje działają w oparciu o ustawy o fundacjach oraz na podstawie statutu.  

Statut to najważniejszy dokument wewnętrzny fundacji. Są w nim zawarte wszystkie informacje o zasadach działania danej fundacji. Statut staje się prawomocny w momencie zatwierdzenia przez sąd.  

Statut powinien zawierać: 

 • Nazwę i adres siedziby fundacji; 
 • Majątek oraz założone cele fundacji; 
 • Informacje o władzach fundacji;
 • Informacje o sposobach realizacji postawionych celów fundacji; 
 • Informacje o sposobie reprezentowania fundacji; 
 • Informację o zaciąganych zobowiązaniach.   

Statut (cel) musi być użyteczny gospodarczo oraz społecznie. Ustawa o fundacjach wymienia takie cele jak: 

 • Rozwój gospodarki; 
 • Rozwój nauki; 
 • Opieka nad zabytkami; 
 • Ochrona środowiska; 
 • Oświata i wychowanie;
 • Ochrona zdrowia; 
 • Ochrona zwierząt; 
 • Opieka i pomoc społeczna. 

Do rozpoczęcia fundacji niezbędne jest posiadanie majątku, który będzie przeznaczony na realizację założonych celów fundacji.  

Członkiem fundacji (fundatorem) może zostać każda osoba fizyczna pełnoletnia, niezależnie od miejsca zamieszkania oraz obywatelstwa oraz każda osoba prawna, która swoją siedzibę ma na terenie Polski lub poza granicami. Fundator musi ustalić wielkość funduszu założycielskiego. Majątek oraz cel fundacji muszą być zwarte w formie aktu fundacyjnego. Oświadczenie (akt) fundacyjne musi mieć formę aktu notarialnego.  

Wszystkie dochody, muszą być w pełni przeznaczone na cele wyznaczone w momencie zakładania fundacji. 

Fundację należy wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Otrzyma ona wtedy osobowość prawną i stanie się podmiotem wielu praw i obowiązków.  


Zadzwoń teraz tel. +48 603 920 427