19.04.2020

Czy sklep internetowy ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej?

Rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wyznacza przy jakich produktach oraz usługach obowiązuje bezwzględny nakaz stosowania kasy fiskalnej: 

“§ 4. 1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku: 

 1) dostawy: 

 a) gazu płynnego, 

 b) części do silników (PKWiU 28.11.4), 

 c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1), 

 d) nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1), 

 e) przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2), 

 f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0), 

 g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0), 

 h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3), 

 i) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90), 

 j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1), 

 k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”, 

 l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych, 

 m) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU, 

 n) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów, 

 o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów 

 2) świadczenia usług: 

 a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia, 

 b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami, 

 c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania), 

 d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, 

 e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów, 

 f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia, 

 g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia, 

 h) doradztwa podatkowego, 

 i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie: 

– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz 

– usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering), 

 j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, 

 k) kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe, 

 l) związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne” 

Co w przypadku sklepów internetowych prowadzących sprzedaż wysyłkową? 

Wszystkie sklepy internetowe, które prowadzą sprzedaż wyłącznie wysyłkową nie mają obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Zamiast paragonu muszą wystawiać fakturę imienną. Wszystkie płatności natomiast muszą być przekazywane na konto bankowe (płatności kartą, szybkie przelewy oraz tradycyjny przelew). 

Wszystkie sklepy korzystające z możliwości niewystawiania paragonów muszą obowiązkowo udostępniać rachunek bankowy dla dyspozycji Urzędu Skarbowego. Jeśli Urząd będzie miał jakie kol wiek wątpliwości w stosunku do Twojej sprzedaży, ma prawo do analizy wyciągów z konta.


Zadzwoń teraz tel. +48 603 920 427