29.11.2019

Sprzedaż na allegro.pl a obowiązki informacyjne i dokumentacja

Ponieważ zmiany na najpopularniejszym serwisie aukcyjnym w Polsce elektryzują społeczność sprzedawców internetowych postanowiliśmy opublikować listę najważniejszych dokumentów, które muszą być opublikowane przy każdej ofercie wystawionej na serwisie allegro.pl

– dane sprzedającego – można zrobić to w zakładce „o sprzedającym” oraz w regulaminie sprzedaży na Allegro, który można zakupić na www.uczciwyregulamin.pl

– regulamin sprzedaży na serwisie Allegro – dokument nie jest obowiązkowy jednak każda profesjonalna firma powinna go mieć a operator serwisu powinien umożliwić jego zamieszczenie;

– gwarancja – sprzedający powinien zdecydować czy poza rękojmią, czyli odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu sprzedaży, która trwa 2 lata w przypadku nowych towarów i 1 rok w przypadku przedmiotów używanych – w przypadku sprzedaży konsumenckiej –  decyduje się również na dobrowolne zobowiązanie w postaci udzielenia gwarancji (ponieważ gwarancja jest dobrowolnym zobowiązaniem zawsze można sporządzić w dokument w oparciu o indywidualne warunki sprzedawcy – kartę gwarancyjną pomogą przygotować prawnicy z serwisu uczciwyregulamin.pl, należy również pamiętać, że gwarancji nie musimy udzielać a rękojmię można wyłączyć ale tylko w przypadku kiedy naszym kontrahentem jest klient instytucjonalny (B2B),  wyłączenie rękojmi w przypadku sprzedaży B2B musi wynikać z umowy (informacja na samej fakturze nie jest wiążąca i wystarczająca), w przypadku sprzedaży B2C (sprzedaży konsumenckiej) rękojmi nie można wyłączyć, nawet jeśli przedsiębiorca to zrobi złamie przepisy konsumenckie i taki zapis nie będzie prawnie skuteczny dodatkowo może się narazić na postępowanie w UOKIK;

– w zakładce reklamacja należy umieści informacje na temat procesu realizacji reklamacji (konieczne jest zamieszczenie przykładowego wzoru formularza reklamacji – dokumenty dostępne dla klientów uczciwyregulamin.pl);

– zakładka zwroty z kolei to miejsce w którym musimy opublikować pouczenie o możliwości odstąpienia od umowy oraz przykładowy formularz odstąpienia od umowy kupna sprzedaży w ciągu 14 dni, zawartej poza lokalem przedsiębiorcy (dokumenty dostępne dla klientów uczciwyregulamin.pl);

– należy również pamiętać o wysyłaniu wszystkim klientom, którzy zostawili nam dane osobowe dokumentu – informacje od administratora danych – dokument ten jest dostępny dla klientów ucziwyregulamin.pl, zaniechanie tego obowiązku może narazić przedsiębiorcę na kary finansowe nałożone przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pierwsze, precedensowe postępowanie, które zostało uruchomione w celu ukarania przedsiębiorcy 1 mln złotych kary przez UODO po wejściu RODO dotyczyło właśnie zaniechania obowiązku informacyjnego przez administratora danych osobowych;

– dobrą praktyką jest aby: pouczenie o możliwości odstąpienia od umowy, przykładowy formularz odstąpienia, przykładowy formularz reklamacji, regulamin sprzedaży na Allegro oraz informacje od administratora danych były przesyłane w postaci załączników pdf w potwierdzeniu zamówienia (załączniki można dodać dzięki funkcjonalności udostępnionej użytkownikom przez operatora allegro.pl), wdrażając taką praktykę przedsiębiorca będzie miał dowód, iż dochowuje należytej staranności w kontekście obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych i RODO oraz Ustawy o prawach konsumenta.


Zadzwoń teraz tel. +48 603 920 427