21.06.2020

Podstawowe informacje o gospodarstwie rolnym

Nie dla każdego założenie gospodarstwa rolnego to prosta sprawa. Jeśli nie miałeś wcześniej nic wspólnego z rolnictwem i gospodarstwem rolnym to sytuacja będzie trochę trudniejsza. Oto co musisz wiedzieć przed rozpoczęciem: 

Prowadzenie rolniczej działalności gospodarczej wiąże się z posiadaniem odpowiedniego wykształcenia oraz kwalifikacji. Osoba, która myśli o rozpoczęciu takiej działalności może posiadać przykładowo: 

  • Wykształcenie rolnicze zawodowe, średnie albo wyższe; 
  • Tytuł zawodowy mistrza w zawodzie pomocnym w prowadzeniu działalności rolniczej oraz minimalny 3-letni staż pracy w rolnictwie; 
  • Tytuł kwalifikowany lub zawodowy związany z rolnictwem oraz minimalny 3-letni staż pracy w rolnictwie; 
  • Wykształcenie średnie niezwiązane z rolnictwem oraz minimalny staż 3-letni staż pracy w rolnictwie;
  • Wykształcenie wyższe niezwiązane z rolnictwem oraz ukończone studia podyplomowe związane z rolnictwem; 
  • Wykształcenie wyższe niezwiązane z rolnictwem oraz minimalny 3-letni staż pracy w rolnictwie; 
  • Wykształcenie podstawowe oraz minimalny 5-letni staż pracy w rolnictwie; 
  • Wykształcenie gimnazjalne oraz minimalny 5-letni staż pracy w rolnictwie; 
  • Wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz minimalny 5-letni staż pracy w rolnictwie.   

Nabycie ziemi rolnej wiąże się z uzyskaniem zgody od Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Aby otrzymać zgodę należy złożyć wniosek do wymienionego dyrektora i spełniać kilka warunków. Po pierwsze nabywca powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, po drugie nabywca ziemi musi zamieszkać na terenie gminy nieruchomości, którą chce nabyć w ciągu 5 lat od nabycia gruntu oraz wykazać, że należycie będzie prowadził działalność rolniczą na danym terenie. 

Jeśli otrzymasz pozytywną zgodę Dyrektora Generalnego na nabycie ziemi rolniczej to kolejnym elementem powinno być zarejestrowanie swojej działalności oraz ubezpieczenie. Rolnicy podlegają pod ubezpieczenia w KRUS (Kasach Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego). Aby spełniać wymogi podlegania pod ubezpieczenie w KRUS trzeba spełniać jeden z warunków wymienionych w artykule 38 Ustawy o Ubezpieczeniu Społecznym Rolników. 


Zadzwoń teraz tel. +48 603 920 427