06.09.2017

Zasady ponoszenia kosztów w przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta.

Z uwagi na liczne pytania opisujemy zasady ponoszenia kosztów w przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta:

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta.

2. Koszty dostarczenia towaru (od sprzedawcy do konsumenta) – art. 32 ust. 1 i art. 33 ustawy o prawach konsumenta – sprzedawca ma obowiązek zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Jeżeli jednak konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. WNIOSEK: Sprzedawca zwraca cenę towaru oraz koszt dostarczenia towaru do wysokości najtańszego sposób dostawy;

3. Koszty zwrotu towaru (od konsumenta do sprzedawcy) – art. 34 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta – konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Do bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy zalicza się koszty przesyłki czy samodzielnego dojazdu do przedsiębiorcy w celu zwrotu rzeczy. Wszelkie inne koszty zwrotu rzeczy nie mogą być ponoszone przez konsumenta, np. koszty przedsiębiorcy wywołane zwrotem rzeczy, jak opłaty za magazynowanie czy transport rzeczy do magazynu.

Wyjątki od powyższej zasady to:
1) zgoda Sprzedawcy na poniesienie także bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy;
2) brak poinformowania konsumenta przez Sprzedawcę o obowiązku poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy,
3) umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli w jej wykonaniu rzecz została dostarczona konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, a ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
WNIOSEK: Sprzedawca może obciążyć kosztami zwrotu towaru konsumenta (o ile towar może być odesłany w zwykły sposób pocztą). Informacja w tym zakresie powinna wynikać z pouczenia o prawie odstąpienia.


Zadzwoń teraz tel. +48 603 920 427