06.12.2018

Profesjonalny regulamin sklepu internetowego – dlaczego warto?

  1. Odstąpienie od umowy 

Regulamin sklepu internetowego w swojej treści zawiera wszystkie zasady obowiązujące w danym sklepie, które równocześnie zgodne są z obowiązującymi przepisami prawa. Dla konsumenta oraz klienta przepisy te nieco różnią się od siebie a ich treść powinna być zapisana w oddzielnych fragmentach regulaminu. Niezwykle ważną częścią regulaminu sklepu internetowego jest odstąpienie od umowy. 

Art. 395 Kodeksu Cywilnego wskazuje, że kwestia odstąpienia od umowy opiera się na przepisach prawa i wskazuje w jaki sposób może być traktowana 

“§ 1. Można zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Prawo to wykonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie.  
§ 2. W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za nie zawartą. To, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie.” 

Należy jednak zwrócić uwagę, że istnieją pewne różnice w odstąpieniu od umowy w zależności od relacji sprzedażowej: 

  • B2C (ang. Business-to-consumer) to relacja pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem – w przypadku takiej umowy konsument może skorzystać z 14sto dniowego odstąpienia od umowy zawartej na odległość nawet bez podawania przyczyny. Kupujący musi przesłać odpowiednie oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz odesłać zakupiony towar. Sprzedawca ma wtedy obowiązek przyjąć taki towar i zwrócić koszty (cena produktu + najtańsze koszty przesyłki oferowane przez sprzedawcę); 
  • B2B (ang. Business-to-business) to relacja pomiędzy jednym przedsiębiorcą a drugim przedsiębiorcą – w tym przypadku to sprzedawca może skorzystać z odstąpienia od umowy zawartej na odległość również w ciągu 14 dni i także bez podawania przyczyny. Sprzedawca musi przesłać odpowiedni dokument stwierdzający o odstąpieniu od umowy, a umowę uważa się za niezawartą. Kupujący nie może w tej sytuacji skorzystać z odstąpienia. 

Aby zarówno konsument jak i sprzedawca mógł skorzystać z opcji odstąpienia od umowy, musi być to zawarte w regulaminie sklepu internetowego. Jeśli kwestia ta nie znajdzie się w treści regulaminu, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie znajdzie zastosowania z mocy obowiązującego prawa. 

Aby uwzględnić wszystkie ważne kwestie oraz możliwe udogodnienia warto zastanowić się nad regulaminem sklepu internetowego, który dostarczony będzie przez profesjonalną firmę, która się tym zajmuje. Firma UczciwyRegulamin.pl od 10 lat dba o profesjonalną obsługę oraz dokumentacje ponad 3 000 sklepów. Jeśli potrzebujesz wsparcia i zależy Ci na profesjonalnym podejściu oraz ciągłej aktualizacji – skontaktuj się z nimi.


Zadzwoń teraz tel. +48 603 920 427