20.05.2020

Wirtualne kasy fiskalne – od kiedy i na jakiej zasadzie będą funkcjonować?

Kasa fiskalna jest obowiązkowym elementem w sprzedaży. Dzięki niej wystawia się potwierdzenie transakcji, czyli paragon. Od 1 czerwca 2020 wchodzi nowa wersja kasy fiskalnej – wirtualna kasa fiskalna. Dzięki udogodnieniom w postaci wirtualnej kasy fiskalnej, paragon można wystawić tak naprawdę w każdym miejscu – wystarczy komputer lub urządzenie mobilne z wgranym programowaniem oraz drukarka. 

Nie wszystkie branże oraz czynności związane z działalnością w danej branży mogą korzystać z wirtualnych kas fiskalnych. Minister Zdrowia wskazał, które mają pozwolenie na korzystanie z nowych kas fiskalnych: 

“1) usług przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówką, z wyjątkiem przewozu okazjonalnego, o którym mowa w art. 18 ust. 4b pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140);  
2) usług wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.12.0);  
3) usług związanych z przeprowadzkami, świadczonych na rzecz gospodarstw domowych (PKWiU 49.42.11.0);  
4) usług transportu drogowego pasażerskiego pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta (PKWiU 49.39.35.0);  
5) usług transportu drogowego pasażerskiego, rozkładowego, międzymiastowego, ogólnodostępnego (PKWiU 49.39.11.0);  
6) usług transportu drogowego pasażerskiego, rozkładowego, miejskiego i podmiejskiego (PKWiU 49.31.21.0);  
7) usług transportu kolejowego pasażerskiego, miejskiego i podmiejskiego (PKWiU 49.31.10.0);  
8) usług transportu kolejowego pasażerskiego międzymiastowego (PKWiU 49.10);  
9) usług transportu pasażerskiego, kolejkami linowymi naziemnymi, kolejkami linowymi i wyciągami narciarskimi (PKWiU 49.39.20.0);  
10) usług transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego, promowego (PKWiU 50.10.11.0);  
11) usług transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego wycieczkowcami (PKWiU 50.10.12.0);  
12) usług transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego, promowego (PKWiU 50.30.11.0);  
13) usług transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego wycieczkowcami (PKWiU 50.30.12.0);  
14) usług pozostałego transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego (PKWiU 50.30.19.0);  
15) usług transportu lotniczego regularnego krajowego pasażerskiego (PKWiU 51.10.11.0);  
16) usług transportu lotniczego nieregularnego krajowego pasażerskiego, z wyłączeniem w celach widokowych (PKWiU 51.10.12.0);  
17) usług hotelarskich i podobnych usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU 55.10);  
18) usług obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (PKWiU 55.20);  
19) usług świadczonych przez pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (PKWiU 55.30);  
20) pozostałych usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU 55.90);  
21) usług restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych (PKWiU 56.10);  
22) usług przygotowywania i dostarczania żywności (katering) dla odbiorców zewnętrznych (PKWiU 56.21);  
23) pozostałych usług gastronomicznych (PKWiU 56.29);  
24) usług przygotowywania i podawania napojów (PKWiU 56.30).” 

Branże objęte możliwością korzystania z wirtualnych kas to: transporthotelarstwo oraz gastronomia

Paragon za dokonane zakupy lub wykonaną usługę musi być w momencie odbioru lub ukończenia czynności i odebrania należności.  

Kasy fiskalne działające wirtualnie muszą posiadać odpowiedni certyfikat ważny od pięciu do dziesięciu lat. 


Zadzwoń teraz tel. +48 603 920 427