05.11.2018

Ustawa o produktach kosmetycznych – nowość od 1 stycznia 2019 roku

Produkty kosmetyczne są dość dużą częścią sprzedaży stacjonarnej jak i internetowej. Od 1 stycznia 2019 roku weszła ustawa o produktach kosmetycznych.  

Ustawa wprowadza: 

 • Obowiązek zgłaszania zakładów produkcyjnych kosmetyki do rejestru zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne 
 • Spawy związane z funkcjonowaniem Systemu Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych 
 • Wykazanie katalogu kar za nieprzestrzeganie zasad rozporządzenia 
 • Informację o egzekwowaniu przepisów na rynku polskim 

W przypadku przestrzegania zasad rozporządzenia z roku 2009 nie będzie trzeba wprowadzać poważnych zmian. Należy zwrócić szczególną uwagę na: 

 • Posiadanie pełnej dokumentacji dla każdego produktu kosmetycznego; 
 • Właściwe oznakowanie produktów; 
 • Deklaracja każdego produktu na europejskim portalu Cosmetics Products Notification Portal (CPNP); 
 • Sporządzenie zasad dobrych praktyk produkcyjnych;  
 • Wdrożenie zasad dobrych praktyk produkcyjnych. 

Sprzedając produkty kosmetyczne musisz wpisać informację w regulamin sklepu internetowego. 

Każdy kto posiada w swojej ofercie produkty kosmetyczne (stacjonarnie czy w sklepie internetowym) musi udostępniać pełną informację o produktach kosmetycznych. Wyraźny opis musi być napisany w języku polskim. Art. 19 wyraźnie określa co powinno być zawarte w opisie produktów kosmetycznych: 

 • Pełna nazwa produktu; 
 • Szczegółowe dane producenta; 
 • Ilość produktu (ml, szt.); 
 • Skład produktu; 
 • Środki ostrożności.

Dopuszczalne kary za nieprzestrzeganie zasad ustawy o produktach kosmetycznych: 

 • Do 100 000 zł – wprowadzenie do obrotu produktów niespełniających norm rozporządzenia unijnego; 
 • Do 70 000 zł – wprowadzenie na rynek produktu, który nie spełnia wymogów oznakowania w Unii Europejskiej; 
 • Do 50 000 zł – niestosowanie się do zasad dobrych praktyk produkcyjnych GMP; 
 • Do 35 000 zł – wprowadzenie produktu kosmetycznego bez spełnienia wymogów nałożonych w ustawie o produktach kosmetycznych; 
 • Do 30 000 zł – niestosowanie się do wymogów przechowywania dokumentacji produktów kosmetycznych (trzeba przechowywać 10 lat); 
 • Do 20 000 zł – dodanie do produktu cech, których fizycznie nie posiada – na ulotce, w reklamie, na etykiecie; 
 • Do 10 000 zł – produkowanie produktów kosmetycznych bez pobierania próbek w profesjonalny i możliwy do odtworzenia sposób. 

Zadzwoń teraz tel. +48 603 920 427