20.05.2018

Dyrektywa RODO, przygotuj swój biznes, nie daj się zaskoczyć!

W maju 2018 wchodzi unijna dyrektywa RODO dotycząca bezpieczeństwa danych osobowych
RODO przewiduje między innymi:
1) Kary finansowe do 20.000.000 EUR lub do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa z poprzedniego roku;
2) wprowadza obowiązkowe monitorowanie i raportowanie wycieków danych;
3) obowiązkowo nakazuje wprowadzenie odpowiednich procedur bezpieczeństwa;
4) wymagane będzie wykonanie analizy ryzyk związanych z wyciekiem danych;
5) wprowadzenie procedur zapewniających cykliczne testy bezpieczeństwa danych osobowych;
6) szkolenie i edukowanie personelu posiadającego w organizacji dostęp do danych osobowych;


Zadzwoń teraz tel. +48 603 920 427