07.04.2017

Certyfikat SSL w sklepie internetowym – obowiązkowy czy nie?

Sprzedaż internetowa cieszy się ogromną popularnością, większość ludzi przerzuciła się na zakupy w sieci całkowicie. Jednakże czy wszystkie dokonywane zakupy są z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa od strony sprzedającego?  

Wyznacznikiem w tym może być posiadanie Certyfikatu SSL w sklepie internetowym. Certyfikat SSL jest to narzędzie, które zapewnia bezpieczeństwo i ochronę wszystkich przesyłanych i przetwarzanych danych przy dokonywaniu transakcji. Bezpieczeństwo jest efektem stosowania szyfrowania danych w momencie przesyłania między komputerami.  

Czy stosowanie certyfikatu SSL jest obowiązkowe? 

Co prawda, nie ma wyraźnego wpisu w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych, który by potwierdził jednogłośnie obowiązek posiadania certyfikatu w sklepach internetowych oraz wszystkich stronach internetowych. Art. 36 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych wskazuje, że należy stosować środki ochrony i bezpieczeństwa, jednakże bez konkretnego przykładu w jaki sposób ma dojść do ochrony: „Administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.” 

Dla bezpieczeństwa kupujących jak i samego sprzedawcy zalecane jest stosowanie takiego zabezpieczenia w swoim sklepie internetowym. 

Po czym stwierdzić, że sklep stosuje certyfikat SSL? 

  1. Przedrostek https:// przed adresem sklepu internetowego;
  2. Symbol zamkniętej kłódki widoczny w pasku adresu strony internetowej;
  3. Nazwa właściciela certyfikatu w pasku adresu strony internetowej.   

Korzyści korzystania z certyfikatu SSL: 

  • Wiarygodność; 
  • Bezpieczeństwo przesyłania danych; 
  • Wyższe pozycjonowanie w wyszukiwarce;
  • Zaufanie ze strony kupującego.   

Warto wiedzieć! 

Większość sklepów internetowych, które nie posiadają certyfikatu SSL są traktowane przez Google Chrome jako strony niebezpieczne. Google Chrome planuje wprowadzenie tego zabezpieczenia dla wszystkich stron internetowych. 


Zadzwoń teraz tel. +48 603 920 427