10.11.2018

Czy podróżujący może odstąpić od umowy?

Podróże z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Biura podróży przedstawiają liczną ofertę podróży. Umowę można na usługę turystyczną można podpisać w lokalu albo przez Internet. Zdarza się czasem sytuacja, że musimy z pewnych powodów zrezygnować z zarezerwowanej wycieczki. Co wtedy nam przysługuje? 

Kupujący może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym momencie przed jej rozpoczęciem. 

Jednakże musi wziąć pod uwagę trzy fakty: 

  • Po odstąpieniu od umowy, kupujący będzie musiał uiścić odpowiednią opłatę za odstąpienie od umowy na rzecz organizatora. Opłata nie może być podyktowana dobrowolnie, musi być to kwota ustalona wcześniej przy podpisywaniu umowy;
  • Po odstąpieniu od umowy, kupujący nie będzie musiał ponosić żadnych opłat w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych i nadzwyczajnych wydarzeń czy okoliczności występujących w miejscu docelowym umowy oraz jego najbliższym sąsiedztwie; 
  • Przy zawieraniu umowy na imprezę turystyczną przez Internet, kupujący ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny – informacja powinna być wpisana w regulamin sklepu internetowego. 

Art. 47 Ustawy o imprezach turystycznych określa kto i w jaki sposób może odstąpić od umowy. 

Nie tylko podróżny ma prawo skorzystać z odstąpienia od umowy. Organizator także może z tego przywileju skorzystać, jednakże w specjalnych przypadkach: 

  • W przypadku, kiedy wycieczkę wykupiło mniej osób niż minimalna ilość określona w umowie (organizator musi zwrócić wszystkie wpłacone środki i poinformować w określonym terminie o odstąpieniu od umowy: 
  1. Jeśli impreza turystyczna trwa mniej niż 2 dni – 48 godzin przed jej rozpoczęciem
  2. Jeśli impreza turystyczna trwa od 2 do 6 dni – 7 dni prze jej rozpoczęciem
  3. Jeśli impreza turystyczna trwa ponad 6 dni – 20 dni przed jej rozpoczęciem
  • W sytuacji, kiedy występują nadzwyczajne i nieuniknione wydarzenia oraz okoliczności w miejscu docelowym umowy oraz najbliższym sąsiedztwie. 

Zadzwoń teraz tel. +48 603 920 427