09.09.2019

Jakie decyzje może wydać Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przede wszystkim zajmuje się rządową polityką ochrony konsumentów. Ochrona konsumentów w interesie publicznym przed złymi praktykami przedsiębiorców, którzy mogą na przykład złamać zakaz stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów lub zakaz stosowania we wzorcach umowy zawieranych z konsumentami niedozwolonych postanowień umownych, to podstawowe zadania UOKiK. 

Dzięki kompetencjom jakie posiada Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może on podejmować decyzje w sprawach dotyczących przedsiębiorców oraz konsumentów. Są to między innymi: 

  • Decyzje w sprawach wszystkich praktyk ograniczających konkurencje; 
  • Decyzje w sprawach wszystkich praktyk naruszających interesy wszystkich konsumentów.

Za niestosowanie się do przepisów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć kary pieniężne w wysokości 10% obrotów za poprzedni rok rozliczeniowy. Prezes może również określić środki usunięcia trwających skutków bezprawnej praktyki przedsiębiorcy. Jeśli przedsiębiorca nie wywiąże się z nałożonych obowiązków Prezes UOKiK może nałożyć także kary za opóźnienie – do 10 000 zł za każdy dzień opóźnienia. 

Aby dowieść w sprawie, która narusza zbiorowe interesy konsumentów, Prezes może skorzystać nawet z opcji tajemniczego klienta. Dzięki temu może podjąć czynności zmierzające do zakupu towaru i w ten sposób uzyskać bezpośrednie dowody na praktyki stosowane przez przedsiębiorcę. Czynności podjęte przez kontrolującego pozwalają sprawdzić m.in.: 

  •  w jaki sposób przedsiębiorca oferuje towar; 
  • W jaki sposób przedsiębiorca zawiera umowy;
  • W jaki sposób przedsiębiorca wypełnia obowiązki informacyjne na etapie przed kontraktowym, czyli przed podpisaniem umowy.   

Zadzwoń teraz tel. +48 603 920 427