CERTYFIKAT
UCZCIWYREGULAMIN.PL

Serwis uczciwyregulamin.pl zaświadcza, że sklep internetowy

www.dobrasofa.pl

prowadzony przez Przedsiębiorcę:

DOBRASOFA.PL - MJS Meble Sp. zo.o.

adres: 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE Legionów 246

NIP: 6521755135

otrzymał Certyfikat uczciwyregulamin.pl.

data ważności certyfikatu:

2024-07-15

WAŻNY

data ważności certyfikatu:

2024-07-15

Aktualny Certyfikat Uczciwyregulamin.pl oznacza:

Przedsiębiorca to legalna, zarejestrowana działalność gospodarcza a nasz serwis sprawdził to na dzień udostępnienia dokumentacji i przyogotowania regulaminu sklepu

Przedsiębiorca uzyskał licencję na dokumentację zgodną z Prawem konsumenckim (jeśli oferuje produkty i usługi dla konsumenta), Ustawą o świadczeniu usług drogą elektronicznych, Ustawą o ochronie danych osobowych i RODO oraz Prawem telekomunikacyjnem i Kodeksem Cywilnym na dzień jej otrzymania a pełne majątkowe prawa autorskie do dokumentacji należą do Netea Sp.zo.o., właściciela serwisu uczciwyregulamin.pl

Przedsiębiorca otrzymał regulamin w którym opisane są zasady rozwiązywania sporów i reklamacji dotyczące zawieranych transakcji w sklepie Przedsiębiorcy

Przedsiębiorca respektuje prawa konsumenta (jeśli oferuje produkty i usługi dla konsumenta) a regulamin zawiera wymagane prawem informacje, w tym co do możliwości odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy podobnie jak informacja o możliwości odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy zawierająca również przykładowy formularz odstąpienia

Aktualny Certyfikat uczciwyregulamin.pl nie oznacza, że nasz serwis na bieżąco audytuje i sprawdza czy sklep przedsiębiorcy używający naszej dokumentacji przestrzega prawo i wdraża wszystkie auktualizacje, oznacza jedynie, że takie materiały dostarczamy jeśli masz jakieś wątpliwości co do stosowanych dokumentów pod kątem aktualności zapytaj o to Przedsiębiorcę

Data ważności certyfikatu oznacza graniczną datę rocznej subksrypcji dotyczącej wysyłania do Przedsiębiorcy aktualizacji związanych ze zmieniającym się prawem czy orzecznictwem, które Przedsiębiorca powinien wdrażać i oznacza, że Przedsiębiorca rzetelnie podjął działania aby takie informacje uzyskiwać od profesjonalnego podmiotu, który tą problematyką się zajmuje

Serwis uczciwyregulamin.pl nie udziela porad konsumentom i klientom sklepu Przedsiębiorcy ani w żaden sposób nie odpowiada za zawierane przez Przedsiębiorcę transakcje, jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości jako klient sklepu Przedsiębiorcy skontaktuj się z firmą, będącą stroną umowy, którą zawarłeś jako Klient sklepu Przedsiębiorcy, dane znajdziesz w pierwszym rozdziale regulaminu


Zadzwoń teraz tel. +48 603 920 427